Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklar için Önemli Değişiklik!

Sürekli görevle yurt dışında çalışan memurlara ödenecek aylıklar ve ek ödemeler için değişikliğe gidildi. Buna göre ilk ve ortaöğretim, lise ve lisans düzeyinde eğitimine devam eden çocuklar için belirli yüzdeler de ek ödemeler verilecek. Karar 15 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

memur ek ödemeleri

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik

Daimi olarak yurt dışında çalışan ve çocuğu yurt dışında okuyan memurların alacağı aile ödemelerinde değişiklik yapıldı. Alınan karara göre yurt dışında eğitim – öğretim gören ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören her çocuk için yıllık eğitim masrafının %50’si ödenecek. Lisans düzeyinde eğitim gören çocuklar için ise 23 yaşını geçmemek kaydıyla eğitim – öğretim masrafının %30’u hesaplanarak aylık ödeme yapılacak.

Memurların bu haktan yararlanabilmesi için yurt dışında okuyan çocuklarının eğitim gördüğünü belgelendirmesi ve çalıştığı kurumda yetkili kişinin onayını alması gerekiyor. Aylık bazda verilecek olan ödemeler kanuni kesintilere tabii tutulacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın 3. Maddesinde memurlara ödenecek aylıklarla bağlantılı olarak şu yer almaktadır:

Madde 3- ‘’Sürekli görevle yurt dışında bulunan ve aylıklarını bu Karar kapsamında alan personele, müteakip ayın aylığına mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilir. Bu şekilde yapılacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin ölümü halinde geri alınmaz.”

Madde 4- ‘’ Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun bu Karar çerçevesinde hesaplanan yurt dışı aylığının %15’ini, üniversite öğrenimi görenler için %10’unu aşamaz.”

Memurlara Ödenecek Aylıklar: Eğitim Ek Ödemeleri Nasıl Hesaplanır?

Daimi görevle yurt dışında çalışan memurların eğitim gören çocukları için eğitim – öğretim masraflarının %50’si veya %30’u oranında ek ödeme verilir. Bu ödemeler aylıkla birlikte ödenir ve kanuni kesintilere tabii tutulur.

Eğitim ödemelerine yeme – içme, kurs, servis vb. ek masraflar dahil edilmemektedir.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda aylıklarını alan personele bir önceki ayın ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen avans eğitim ödemelerinin gerçekleştiği ilk ay alınabilecek.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?