Üniversiteye İŞKUR ile tekniker ve temizlik personeli alımı yapılacak!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yayınlanan ilana göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine en az ilköğretim ve lise mezunu tekniker ve temizlik personeli alımı yapılacak. İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? Personel alımı başvuruları 24-27 Mart 2020 tarihleri arasında, İŞKUR’un resmi internet sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır. HANGİ MESLEK GURUBUNDAN KAÇ PERSONEL ALINACAK? Bir Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri ), 1 Elektrik Teknisyeni ve 6 temizlik personeli olmak üzere toplam 8 personel alımı yapılacaktır. Özel Hususlar: 1) En az Ortaöğretim (Lİse ve Dengi Okul) – En çok Lisans mezunu olmak. 2)18-30 yaş arasında olmak, 3) Kocaali ilçesinde ikamet ediyor olmak, 4) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 5) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 6) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 7) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 8) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 9) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 10) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 11) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır. KURA TARİHİ VE YERİ: 07.04.2020 saat 11:00 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu Serdivan/SAKARYA MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ: Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ nin https://ilan.subu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. ÇALIŞMA ADRESİ: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kocaali Denizcilik Meslek Yüksekokulu Kocaali /SAKARYA AÇIKLAMALAR 1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 2. Her aday, İŞKUR' da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 3. İstihdam edilecek işçilerle ilgili listeler başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura işlemi noter huzurunda yapılır. Kura sonucunda açık iş sayısının dört katı kadar asil ve yedek aday belirlenir. İsteyen adaylar kura çekimini izleyebilir. (Kurum COVİD-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınacak tedbirler kapsamında sınırlama ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.) 4. İŞKUR tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi' ne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://ilan.subu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İnternet sitesindeki duyurular tebligat yerine geçecektir. 5. Bütün açık iş pozisyonları için sözlü sınav yapılacaktır. 6. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 9. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir. 10. Kurum sınav takviminde ihtiyaç durumunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?