Memuru alımı bekleyenlere müjdeli haber!TUBİTAK Başvuru şartlarını duyurdu!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK ) tarafından yeni personel alım ilanı olacağı açıklandı. TUBİTAK tarafından yayımlanan personel alım ilanında 18 Mayıs tarihine kadar başvuru yapacak adayların hangi mesleklerde alınacağı duyuruldu.

En az lisans mezunu adayların başvuru yapacağı personel alım ilanında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK ) tarafından başvuru şartları da aktarıldı.

TUBİTAK PERSONEL ALIM İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI TUBİTAK

personel alım ilanı genel başvuru şartları şöyle:

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak. c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK ) tarafından yayımlanan personel alım ilanında başvuru süreci de açıklandı. TUBİTAK

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.  b) Başvuruların en geç 18/05/2020 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.  c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.  d) Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.  e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesi, doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.   f) Mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat öncesi "teknik değerlendirme" yapılabilecektir.  g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.   Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan İnternet çıktısı),  Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan İnternet çıktısı),  Lisans Diploma / Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),   YÖK Mezun Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan İnternet çıktısı),   Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,  Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,   Güncel Öz Geçmiş (Öz geçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.   Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.   İletişim Bilgileri: Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Yeni İdari Bina PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?