BAYRAMLAR YILLIK İZİN SÜRESİ İÇİNDE KALIRSA NE OLUR?

Devlet memuriyetine ilk defa veya yeniden atananlar ile kurum içi ya da kurumlar arası yer değiştirme suretiyle atananlara, belli bir süre içinde görevlerine başlamaları zorunluluğu getirilmiştir.

Mehil müddeti de denilen bu zorunlu sürelere uymayanlar hakkında bazı yaptırımlar uygulanmaktadır.

Mehil müddeti ve süresi

İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle (naklen) yapılan atamalarda “mehil müddeti”; atama işleminin ilgiliye tebliğ edildiği (ya da tebliğ edilmiş sayıldığı) tarihi izleyen günden başlayarak göreve başlamak için tanınan son gün mesai saati bitimine kadar olan süredir.

Öte yandan, göreve başlanması için zorunlu olan süreler, farklı durumlara göre farklı şekilde belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan belirlemeye göre;

**Aynı yerdeki (ikamet mahallindeki) bir göreve atananlara tanınan mehil müddeti, atama emrinin ilgiliye tebliğ edildiği günü izleyen iş günü mesai bitiminde sona erer.

**Başka yerdeki (ikamet mahalli dışındaki) bir göreve atananlara tanınan mehil müddeti, atama emrinin ilgiliye tebliğ edildiği günü izleyen 15 inci gün ve belli bir yol süresini izleyen iş günü mesai bitiminde sona erer.

**Yasal izin kullanırken veya geçici görevli olduğu dönemde başka bir göreve atanan ve atama emri kendisine tebliğ edilen (veya tebliğ edilmiş sayılan) memura tanınan mehil müddeti, izin veya geçici görevin bitiminde başlar.

**Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunluluğu bulunan sayman ve sayman mutemetleri başka bir göreve atandıklarında, atama emri kendisine tebliğ edilenlere (veya tebliğ edilmiş sayılan) tanınan mehil müddeti, yapılacak devrin sona erdiğinde başlar.

**Başka bir göreve atanmasına rağmen eski görevine devam etmesi kurumu tarafından yazılı olarak bildirilen memurlara tanınan mehil müddeti, yeni görev yerine hareket etmelerinin kurumları tarafından kendilerine tebliğ edildiği veya yerlerine atananların göreve başladığı tarihten itibaren başlar.

**Olağanüstü hal dönemlerinde, mehil müddeti süreleri Cumhurbaşkanı tarafından kısıtlanabilir.

Mehil müddetine uyulmaması hali

Göreve başlanması için gerekli süre (mehil süresi içinde görevine başlamayanlar hakkında bazı yaptırımlar uygulanabilmektedir.

657 sayılı Kanunun ilgili düzenlemelerine göre;

**İlk defa veya yeniden atananlar, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı bir sebep olmaksızın mehil müddeti içinde görevlerine başlamazlarsa, atanmaları iptal edilir. Bunlar, 1 yıl süreyle Devlet memuriyetine giremezler.

**İlk defa veya yeniden atananlar, belge ile ispatlanabilen zorlayıcı bir sebepten dolayı mehil müddeti içerisinde göreve başlamadıklarında, kendilerine 2 aylık bir süre daha tanınır ve bu süre içinde de görevine başlamadıklarında atanmaları iptal edilir. Bunlar, 1 yıl süreyle Devlet memuriyetine giremezler.

**Naklen (yer değiştirme suretiyle) başka yerdeki bir göreve atananlara, yeni görevlerine başlamaları için eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylıksız 10 günlük ek bir süre daha verilir.  Belge ile ispatlanabilen zorlayıcı bir sebepleri olmaksızın bu ek süre sonuna kadar yeni görevlerine başlamayanlar hakkında memuriyetten çekilmiş sayılma (istifa etmiş sayılma) işlemi uygulanır. Memuriyetten olağan dönemde çekilmiş sayılanlar 1 yıl süreyle Devlet memuriyetine giremez, olağanüstü hal döneminde çekilmiş sayılanlar ise Devlet memuriyetine bir daha alınmaz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?