Sigorta ekspertiz ücret tarifesinde değişiklik yapıldı! Yeni kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığının Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımlandı ve resmi olarak yürürlüğe girdi.

ULAŞIM, KONAKLAMA VE DİĞER GİDERLER DE DAHİL

Belirtilen esaslara göre, ekspertiz ücreti, atama tarihine göre belirlenen tarife doğrultusunda ödenecek. Ekspertizin içine ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve bunlar gibi diğer giderler de dahil edilecek. Eksik sigorta, muafiyet ve soytaj gibi kesintiler ve uygulama öncesi uzman tarafından belirtilen brüt hasar tutarı, ekspertiz için yapılan ücret hesaplamasında temel alınacaktır. Suistimal edilmesi gibi durumlar, sigortalının yaptığı talepten vazgeçmesi, yapılan hasarın teminat dışında kalması gibi sebeplerle ekspertiz raporunun kapatılması istenirse, rapor tam olarak tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı ödenecek, eğer rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesinin karşılığı olan miktar ödenecektir. Eğer hasar dosyasında birden fazla uzman çalışırsa, tarife temelli ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her uzman adına ayrı ayrı hesaplanacaktır.

TARİFELER VE UYGULAMA KOŞULLARI YÖNETMELİKTE AÇIKLANDI

Uzman atamasının, atamayı sağlayan kişilerce geri alınması uzmanın ücret hakkına mani olmayacaktır. Bakanlık tarafından aksi yönünde bir düzenleme veya değiştirme yapılmadığı sürece, belirtilen ekspertiz ücret tarifesi, her takvim yıl başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından oluşturulan tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranı üzerinde artırılarak uygulanacaktır. Tüketici fiyatları endeksi üzerinde ve tariflerin yürürlüğe girdiği ilk yılda gerçekleşen değişim, yayımlandığı tarihten başlayıp yılsonuna kadar geçen dönem üzerinden hesaplanacaktır. Motorlu araçlar ve bunlar haricindeki sigortalar üzerinde uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifesi ile birlikte uygulama koşulları da yönetmelik ekinde açıklandı. Araçlar ekspertiz ücret tarifesi:

Binek, hafif ticari ve motosiklet 245 TL’den az ve 1200 TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5’i

Ağır Vasıta 365 TL’den az ve 1800 TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5’i

İş makinesi 545 TL’den az ve 2 bin 500 TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5’i

Değer kaybı 150 TL Kaza tespit tutanağı tanzim ücreti 270 TL Uzaktan ekspertiz 200 TL’den az ve 2 bin TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1’i

Değer tespiti 250 TL’den az ve 2 bin 500 TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1’i…

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?