Bakanlık duyurdu! 2020 Yılı 2. Dönem kadro dağılımı belirlendi.

2020 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından detaylar açıklandı. Yayımlanan yeni duyuruda ilk defa ve yeniden atama kurası için kadro dağılımı da belli oldu. Yayımlanan son duyuruda, “Münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 16 Nisan 2020 Perşembe – 20 Nisan 2020 Pazartesi tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.” denildi.  Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 2. Dönem İlk defa ve yeniden atama kurası ilanında, “Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyacı için ilan edilen kadrolara ilk defa veya yeniden yapılacak yerleştirme-atama iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.” ifadeleri yer almıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURU ADRESİ BELLİ OLDU Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.  Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir. 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.  Başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir. Uzman tabip kadrolarına; aile hekimi uzmanı, iç hastalıkları uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olanlar müracaat edebilecektir. Kura ile yerleştirme işleminde branşlar dikkate alınmayacaktır. Uzman tabip kadrolarına bu branşların dışında müracaat kabul edilmeyecektir. Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır. 10) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.  İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Münhallerin karşılarında kadro dereceleri ilan edilmiş olup, tercihte bulunacakların kendi kadro derecelerini dikkate alarak başvurmaları gerekmektedir. Kadro derecelerine uygun olmayan başvuru neticesinde yerleşen adayların atamaları yapılmayacaktır. Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASINA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. 2) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler, 3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabileceklerdir.

KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımayanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,

3) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların,

4) Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

ATAMA İLE İLGİLİ İŞLEMLER Kura sonucu yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için atamaya esas belgeleri T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın https://www.ailevecalisma.gov.tr/web adresinde duyurulacak olan ilan ve takvim çerçevesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2020 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı kadro dağılımı şöyle: 2020 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?