4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bugün yürürlüğe giren 579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4/B statüsünde sözleşmeli personel istihdamına ilişkin hususlarda bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler şöyle:

**Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun olanlar Aile ve Sosyal Destek personeli olabilecek

Yükseköğretim kuramlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren “Çocuk Gelişimi” ile “Aile ve Tüketici Bilimleri” bölümlerinden mezun olanlar, 4/B sözleşmeli statüde “Aile Sosyal Destek Personeli” olarak işe girebilecek.

Aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katma kadar çağırılacak adaylar arasından, yapılan yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre işe alınıyor.

**Orman Genel Müdürlüğünde sözleşmeli Mühendis istihdam edilebilecek

Orman Genel Müdürlüğünde, Orman Mühendisleri 4/B sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek.

Orman mühendisi unvanını haiz olanlar arasından mühendis unvanlı 4/B pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre işe alınacak.

579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan “orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile orman mühendisi unvanını haiz olanlar arasından mühendis unvanlı pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Esaslara ekli (4) sayılı Cetvelin “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümünün “AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ” satırının “NİTELİĞİ” kısmında yer alan “Sosyoloji, ” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4″ Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?