2019 Yılı Hac Organizasyonu Sağlık Personeli Müracaatları Başlıyor.

2019 Hac Organizasyonunda Sağlık Personeli olarak Görev Almak için Müracaatlar 21-25 OCAK 2019 Tarihleri Arasında Alınacaktır.

2019 YILI HAC ORGANİZASYONU SAĞLIK EKİBİNDE GÖREVLENDİLECEK
SAĞLIK PERSONELİNİN MÜRACAATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
A- MÜRACAAT EDECEK SAĞLIK PERSONELİNDE ARANILAN ŞARTLAR;
1. Uzman Doktorlarda;
a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite
hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak
(sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) fiilen çalışıyor olmak,
b) Acil tıp uzmanı doktorlarda sözleşmeli statüde çalışanların müracaatları kabul edilmektedir.
c) 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
ç) 01.01.1959 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
2. Pratisyen Doktorlarda;
a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite
hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak
(sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017, 2018 yılları hac ve 2018-2019 sezonu umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1964 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.
3. Diş Hekimleri ve Eczacılarda;
a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite
hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak
(sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017, 2018 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1964 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.
4. Diyetisyenlerde;
a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde
(Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli
statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017, 2018 yılları hac ve 2018-2019 sezonu umre orga
– 2 –
5. Ortez-protez, röntgen, anestezi, diş, laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni;
ATT (acil tıp teknisyeni-paramedik), toplum sağlığı (sağlık memuru) hemşire (ebe, ebehemşire), eczacı kalfası, sterilizasyon olarak çalışanlarda;
a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve/veya üniversite
hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç),
* ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik)’ler 3 yılını hastanelerde ve/veya 112 acil servislerinde
çalışmak şartıyla,
* Diğer yardımcı sağlık personeli için ise 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren hastanelerde çalışmak
şartıyla,
25.01.2019 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli
statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017, 2018 yılları hac ve 2018-2019 sezonu umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1973 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
6. Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;
a) Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde
(Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli
statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017, 2018 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1969 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
B- MÜRACAATLARLA İLGİLİ HUSUSLAR;
1. Müracaat işlemleri; 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
2. Müracaat etmek isteyen sağlık personeli öncelikle Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye
Finans Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Vakıfbank, Vakıf
Katılım Bankası, Ziraat Bankası veya Ziraat Katılım Bankası nezdinde bulunan “Hac Sağlık
Kurumsal Hesabı”na 25,00 ₺ yatıracaktır.
3. Müracaat ücreti yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
https://hac.gov.tr internet adresinde bulunan Ek–1 örneğe uygun form, açıklamalar doğrultusunda
elektronik ortamda doldurulacak, fotoğraf ekle butonundan vesikalık fotoğraf eklenecek, formun
çıktısı alınarak Kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra, çalıştığı kurumdan aldığı onaylı hizmet
cetvelini de eklemesi suretiyle en geç 25 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar görev yapmış
oldukları ildeki, İl Müftülüklerinin Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüklerine elden teslim
edilecektir.
4. a) İlan edilen süre içerisinde, ek-1 form bilgilerinde eksik bulunan, üzerinde tahribat yapılan,
kalemle müdahale edilen, başvuru yapanın imzası, kurum yetkilisinin imzası ve mührü/kaşesi
bulunmayıp usulüne uygun olarak müracaatını yapmayan,
b) Acil Tıp Uzmanları hariç, 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ya tabi çalışan ve
25.01.2019 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam eden,
Personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Hac ve Umre Hizm.Gen.Müd.
– 3 –
5. Müracaatı kabul edilmeyen veya müracaat ettiği halde vazgeçenlerin yatırmış oldukları ücret iade
edilmeyecektir.
6. Görevlendirmeler; (D) maddesinin (Görevlendirmelere İlişkin Hususlar) 4. bendinde belirtilen
unvanlar için ihtiyaç nispetinde yapılacağından, söz konusu unvanların dışındaki ve fiilen çalıştığı
kadro unvanı dışındaki unvanlar veya görevler için yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8. a) Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sınav sonuçları, görevlendirmeler ve
yurt dışına hareket tarihleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır. Müracaat sahiplerinin adreslerine postayla herhangi bir tebligat
yapılmayacaktır.
b) Sağlık personeline hac görevlendirmeleri ve yurt dışına hareket tarihleri ile ilgili
bilgilendirmeler SMS ve e-mail yoluyla yapılacaktır. İletişim bilgilerinin müracaat formuna yanlış
girilmiş olması ya da aktif olmaması durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır.
C- SINAVA İLİŞKİN HUSUSLAR;
1. a) 2019 yılı hac organizasyonu sağlık ekibinde görevlendirilmek üzere usulüne ve şartlarına
uygun olarak müracaat eden personel Diyanet İşleri Başkanlığınca bölge merkezi olarak
belirlenecek yer ve tarihte (doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler hariç) test sınavına tabi
tutulacaklar.
b) Test sınavı sonucunda puan üstünlüğüne göre oluşturulacak liste üzerinden Diyanet İşleri
Başkanlığınca belirlenecek sayıda çağrılacak personel ile müracaatı bulunup test sınavına tabi
tutulmayan doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler mülakat sınavına alınacaklardır.
2. Görevlendirmeler; test ve mülakat sınavına katılan sağlık personelinin aldıkları test ve mülakat
sınav puanlarının ortalamaları, test sınavına katılmayan doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenlerin
ise mülakat sınavında aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulacak sıralama listeleri üzerinden
yapılacaktır.
4. Herhangi bir nedenden dolayı test veya mülakat sınavına katılmayanlar için yeni sınav hakkı
verilmeyecektir.
5. Yapılan test ve mülakat sınav sonuçları, 2019 yılı hac organizasyonu görevlendirmelerinde
geçerli olacaktır.
D- GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN HUSUSLAR;
1. Sağlık ekibinde görev almak isteyen personelin yurt dışında en az 50 gün kalabilecek durumda
olması,
2. Test ve mülakat sınavında başarılı olanlardan;
a) Daha sonra istenecek olan bilgi ve belgeleri temin edemeyenlerin,
b) Hac organizasyonunda verilecek görevi yapmasına mani herhangi bir durumu bulunanların,
c) Belirlenen şartlardan bir veya birkaçını taşımayan/kaybedenlerin,
ç) Karı-koca oldukları tespit edilenlerin (içlerinden biri feragat etmediği takdirde),
Görevlendirme işlemlerinin yapılmayacak, şayet yapılmışsa hangi aşamada olursa olsun iptal
edilecek, hakları bir sonraki seneye devredilmeyecektir.
Hac ve Umre Hizm.Gen.Müd.
– 4 –
d)Yanlış beyanda bulunduğu veya belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılanlar hakkında kanuni
işlemlerin yapılması için kurumlarına bilgi verilecektir.
4. Başhekim, başhekim yardımcıları, başhemşire ve başhemşire yardımcıları hariç, hac
organizasyonunda görev alacak sağlık personelinin branşlardaki sayıları ihtiyaç nispetince
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecektir;
a) Acil tıp, aile hekimi, anestezi, cildiye, dahiliye, diş hekimi, fizik tedavi, genel cerrahi, göğüs
hastalıkları, göz, intaniye, kadın doğum, kardiyoloji, KBB, nöroloji, ortopedi, psikiyatri,
radyoloji, üroloji uzmanı doktor ve pratisyen doktor; diyetisyen ve eczacı,
b) Ortez-protez, röntgen, anestezi, diş, laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni; ATT
(acil tıp teknisyeni-paramedik), toplum sağlığı (sağlık memuru) hemşire (ebe, ebe-hemşire), eczacı
kalfası, sterilizasyon ve hastabakıcı-hizmetli,
Görevlendirilecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?