Süt İzni İle İlgili Merak Edilenler

Memurların süt izni hakkında kanunda ki hakları nelerdir? İşte memurların süt izniyle ilgili esaslar:

13/4/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin “I.Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler” başlıklı Kısmının “B) Süt İzni” başlıklı bölümünde, “657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında, “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangisaatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, aynı maddenin (F) fıkrasında doğum yapan memura süt izni verilmeksizin belli şartlarla yarım gün izin hakkı tanınmıştır. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Süt izni talebi

  1. a) Memur, doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün izin

hakkından mı yoksa süt izninden mi yararlanmak istediğini çalıştığı kurumuna dilekçe ile bildirecektir.

2) Süt izni süresi

  1. a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı

ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

  1. b) Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır…” hükmü, “C) Yarım Gün İzin” başlıklı bölümünde “29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine eklenen (F) fıkrasında, “Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır… Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında düzenlenen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren kullanılabilecek yarım gün iznin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Yarım gün izin talebi

  1. a) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla kurumca yerine getirilir.

2) Yarım gün izin süresi

  1. a) Memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır.
  2. b) Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınacak olup, bu süre memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmeyecektir.

Örnek: Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğunun doğması ve yarım gün izin talep tarihinde çocuğunun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört aydır.

6) Süt izninden yarım gün izin hakkına geçiş hali
  1. a) Doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren süt iznini kullanmayı tercih eden memur, süt izninin kesilerek yarım gün izin hakkını talep etmesi halinde yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu izin hakkından yararlanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, memurun doğum sonrası analık izninin bitiminde süt izni veya yarım gün izin hakkından birini tercih etmesi gerektiği, söz konusu izin haklarından birini tercih ettikten sonra diğer izin hakkına geçiş mümkün bulunmakla birlikte geçiş yapmak istenilen izin hakkının kullanım süresinin bitmemesi gerekmektedir. Geçiş yapmak istenilen izin hakkının kullanım süresinin bitmesi halinde ise söz konusu izne geçiş mümkün bulunmamaktadır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?