O Üniversite 5 kişilik Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Başvuru Detayları Haberimizde…

Konya Teknik Üniversitesi, yazılı veya sözlü sınav herhangi bir sınav yapmadan ve KPSS (b) grubu puanını baz alarak 5 adet sözleşmeli personel istihdam edecektir. 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu'na uygun olarak yapılacak personel alımının bütün detayları haberimizde mevcut. İşte, genel başvuru şartları ve başvuruya dair önemli detaylar…

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin, Resmi Gazete'de ilanın yayınlanmasından sonra 20 gün süresi var. Bu 20 gün içerisinde www.ktun.edu.tr  sitesinden alınacak başvuru formu ve diğer gerekli belgelerin, Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla iletilmesi gerekiyor. Verilen süreyi geçiren başvurular, Kurum tarafından kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (S-1, S-2 ve S-3 kadroları için, askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak, S-4 ve S-5 kadroları için askerliğini yapmış olunması gerekmektedir)

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların 2018 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 13- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgelere ve özel şartlara ulaşmak için buraya TIKLAYINIZ.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?